Als je focust op resultaat zul je nooit veranderen
Als je focust op verandering zul je resultaten zien​

Training- en Adviesbureau

Blue Professionals.

Specialisten in het verzorgen van trainingen - kennisbijeenkomsten.

Blue Professionals verzorgt trainingen, voorlichting- en kennisbijeenkomsten voor professionals, die onder andere werkzaam zijn in het onderwijs, sociaal maatschappelijke hulpverlening, (lokale) overheden maar ook organisaties en bedrijven die op zoek zijn naar extra kennis.

In de loop van de jaren hebben we veel ervaring opgebouwd op meerdere thema’s, zoals “mediawijsheid”, cultuur gerelateerd geweld, interculturele communicatie, (cyber) pesten, sexting, achterlating,  maar ook thema’s zoals radicalisering, extremisme en polarisatie.

Elke organisatie is uniek.

Dat is voor ons de reden om maatwerk aan te bieden, waarbij we vooral kijken naar de verwachtingen en doelstellingen die de opdrachtgever heeft.

Wij werken uitsluitend met opgeleide en gecertificeerde trainers die allen ruime ervaring hebben, niet alleen op het gebied van kennis en kunde van hun expertise, maar ook ruime ervaring hebben in het verzorgen van hoogwaardige en inspirerende bijeenkomsten.

Bovendien onderhouden onze trainers hun expertise door periodiek deel te nemen aan trainingen/webinars of andere thematische bijeenkomsten. Daarnaast zijn onze trainers actueel op de hoogte van zaken die in de samenleving spelen, zodat men snel de actualiteit kan verwerken in een bijeenkomst.

Als je focust op resultaat zul je nooit veranderen
Als je focust op verandering zul je resultaten zien

Deze stelling is helaas nog van deze tijd. Resultaten zijn leidend bij keuzes, immers men wordt in veel gevallen ‘afgerekend’ op de resultaten. Daarom gaat het management veelal voor ‘veilige keuzes’ en zijn er weinig echte initiatieven om daadwerkelijk te veranderen en dus te verbeteren.

Wij hebben inmiddels voldoende ervaren dat ‘verandering’ leidt tot betere resultaten, beter gemotiveerde medewerkers, minder ziekteverzuim etc., maar ook een beter product en tevreden afnemers.

Dit vergt van het management ‘Lef, Durf en Moed’, een essentiële voorwaarde om te komen tot een beter presterende organisatie met  meer en beter vakmanschap.

Onze thema's

voorlichting

Voorlichtingsbijeenkomsten

Wij organiseren en verzorgen inspirerende en interactieve voorlichtingsbijeenkomsten. De inhoud en doelstelstelling bepalen we samen. 
Voorbeelden van onderwerpen kunnen onder andere zijn:

relationeel_geweld_blue_prrofessionals-1024x533

Maatwerk trainingen

Wij verzorgen inspirerende en interactieve maatwerktrainingen. De inhoud en doelstelstelling van de training bepalen we samen. 
Voorbeelden van onderwerpen kunnen onder andere zijn:

Geldezel

Bijeenkomsten voor scholen

Voor scholen organiseren en verzorgen inspirerende en interactieve voorlichtingsbijeenkomsten. De inhoud en doelstelstelling bepalen we samen. 
We verzorgen bijeenkomsten voor zowel PO als voor het VO, maar ook ouderavonden. 

Is uw organisatie klaar om betere resultaten te boeken?

Stuur ons een mail voor een afspraak zodat we samen kunnen bespreken wat we voor u kunnen betekenen.