Visie en Missie

Visie

De moderne westerse samenleving wordt gekenmerkt door een multiculturele samenstelling. Als gevolg van globalisering, oorlogen, spanningen en de hierdoor ontstane migratie, zijn diversiteit en de daarmee gepaard gaande culturele verschillen, in de samenleving niet meer weg te denken.
Het is onze visie dat de ontwikkeling van een monoculturele samenstelling naar de huidige multiculturele samenleving een continu en onontkoombaar complex proces is.
Deze ontwikkeling brengt een dynamisch samenlevingsproces met zich mee dat van alle betrokkenen inzicht en bereidheid vereist om met deze verschillen om te gaan, terwijl momenteel alle bevolkingsgroepen vanuit onduidelijkheid en onwetendheid veelal een defensief gedrag vertonen. Dit belemmert de integratie en de onderlinge binding en verbinding.

Missie

Vanuit een scherp oog voor de diversiteit in de multiculturele samenleving, leert Blue Professionals individuen en organisaties deze verschillen te begrijpen en te overbruggen.
Blue Professionals reikt burgers en professionals een handelingsrepertoire aan, waarin multicultureel vakmanschap de basis is.
Het is onze ambitie om samen complexe vraagstukken op het gebied van diversiteit te vertalen in pragmatische handreikingen voor alle betrokkenen.