Pesten

Definitie / Omschrijving:

Pesten betekent het systematisch misbruiken van je persoonlijke macht en/of kracht om anderen die zich niet of moeilijk kunnen verweren pijn te doen, te intimideren of bang te maken met de bedoeling er zelf beter van te worden. Pesten komt binnen alle leeftijdscategorieën voor, van kleuters tot aan de ouderen in het verzorgingshuis. Nu is de meest bekende vorm van pesten waarschijnlijk het uitlachen en uitschelden van personen, maar er zijn zoveel meer manieren om je persoonlijke macht te misbruiken.

"Stel je niet aan, het is maar plagen!" Hoor je dat ook wel eens? Stel je je inderdaad aan?

Als je geplaagd wordt, kun je altijd terugplagen. Daar ontstaan geen problemen van. Plagen is niet gemeen, plagen is voor alle partijen grappig. Om plagen kun je lachen, niet iedere keer dezelfde is aan de beurt. Plagen is ook meestal één tegen één en is makkelijk te stoppen. Het is niet zo dat je met plagen niet op hoeft te letten. Als dezelfde persoon lang of veel geplaagd wordt, dan kan het zijn dat de ontvanger het niet meer leuk vindt. En dan is het pesten geworden. Bij pesten is de sfeer juist niet positief en er is altijd sprake van meer tegen één. Er is sprake van een machtsverschil, het slachtoffer is niet in staat tegen de sterkere partij (pestkop met meelopers) te verweren. Pesten is altijd gemeen bedoeld en het kan niet in je eentje worden gestopt.

Als je het niet fijn, of vervelend vindt wat iemand doet, dan is het geen plagen, maar PESTEN!

Belangrijk om te onthouden: De ontvanger bepaalt of het plagen of pesten is!

Pesten is een vorm van geweld waar kinderen soms hun leven lang gevolgen van ondervinden. Ongeveer twee kinderen per klas worden in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs gepest. Een belangrijke reden voor scholen en voor de overheid om pesten goed en systematisch aan te pakken. Daarom heeft de onderwijsraad een actieplan opgesteld en is op 1 augustus 2015 nieuwe wetgeving ingegaan: de Wet sociale veiligheid op school.

Cyberpesten

Online pesten, cyberpesten, digitaal pesten: het zijn allemaal benamingen voor pestgedrag via sociale media. Door de komst van de mobiele telefoon, computer en het internet zijn kinderen tegenwoordig in staat om elkaar anoniem en op afstand te pesten. Hierdoor weten ze vaak niet wie hen pest. Dit is erg onveilig voor kinderen. En voor leerkrachten is het hierdoor ingewikkeld om cyberpesten aan te pakken. Als iemand langdurig gepest wordt kan dit uiteindelijk tot zeer ongewenste situaties leiden.

Kinderen vaker gepest dan we weten. 1 op de 3 kinderen vertelt er nooit over.

Kinderen op de basisschool worden veel vaker gepest dan ouders en leerkrachten weten.
Treiteren, plagen of uitsluiten: één op de drie kinderen vertelt er nooit over aan hun leraar of ouders.

Dertig procent van alle kinderen wordt weleens gepest.
Een kleinere groep, één op de 14 kinderen, zelfs meerdere keren per week. Van deze groep geeft dus een derde aan nooit aan iemand te hebben verteld dat ze worden gepest. Niet aan leerkrachten, niet aan ouders, niet aan klasgenoten.

Uit de media:

Pesten is doorgaan met plagen

Slachtoffer van Cyberpesten

Kinderen worden vaker gepest dan we weten