Voorlichting cybercrime

Online bijeenkomst over cybercrime

Steeds meer senioren begeven zich op de digitale snelweg. Corona heeft dit nog een geïntensiveerd omdat iedereen aan huis gekluisterd zat. 

De sociale contacten werden snel minder, de kinderen en kleinkinderen kwamen minder – of helemaal niet meer – op bezoek omdat men bang was dat de één de ander zou kunnen besmetten. 
Om toch contact te houden werd er maximaal geïnvesteerd in de aanschaf van smartphones en/of tablets. De senioren ontdekten de mogelijkheden van WhatsApp bellen, Google Meet, Facetime en Skype. Een smartphone en/of tablet mocht eigenlijk niet ontbreken, want in de periode van sociale isolatie waren deze mogelijkheden onmisbaar.

In hoog tempo werden de senioren voorzien van deze ‘hulpmiddelen’.

Tekst en Uitleg.

Doordat er geen mogelijkheden waren op om bezoek te gaan was het onmogelijk om fysiek tekst en uitleg te geven waar men op moet letten. Er circuleerden op internet complete gebruiksaanwijzingen hoe men met WhatsApp kon beeldbellen of hoe Facetime werkte, maar er werd weinig of niets beschreven over de risico’s die er ook waren, zoals phising, spoofing, babbeltrucs etc.

Cybercriminelen.

Het in hoog tempo senioren op de digitale snelweg zetten zonder voldoende voorlichting, bleef niet onopgemerkt bij de cybercriminelen. Zoals velen moest dit gilde ook thuisblijven en andere vormen van inkomen zien te genereren. 
De afgelopen periode heeft aangetoond dat criminaliteit via internet explosief is gestegen en kennelijk zeer lucratief is. 

Wat bespreken we tijdens de voorlichtingsbijeenkomst?

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst worden de meest actuele vormen van internetfraude besproken. 

We gaan het onder andere hebben over:

  1. Phising
  2. Malware
  3. Belastingfraude
  4. Spoofing
  5. Marktplaats fraude
  6. Vriend in Nood
  7. Dat wat verder ter tafel komt.

Over de bijeenkomst

Duur:
De bijeenkomst duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.

Locatie:
Het verdient de voorkeur om deze bijeenkomst op locatie te verzorgen. Sommige senioren zijn minder mobiel, vandaar dat wij deze training bij voorkeur op een geschikte locatie verzorgen. 
We maken tijdens de bijeenkomst gebruik van een presentatie, een beamer of digibord is wel een noodzaak.

Sociaal maatschappelijke prijzen.

Wij hanteren voor specifieke maatschappelijke organisatie aangepaste tarieven. Hierbij kunt u denken aan Welzijn organisaties of Ouderen organisaties.

Interesse om voor uw klanten of bewoners een bijeenkomst te organiseren?
Stuur ons een mailtje met uw vraag, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op. Naar contactformulier >>> 

Vergaal