Wij helpen organisaties, door middel van trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten,
met het "bouwen" van bruggen om elkaar beter te "begrijpen".

Waarom is Blue Professionals opgericht?

Soms is het noodzakelijk om ‘anders’ te denken of te kijken en nieuwe onbekende terreinen te betreden. “Veranderen” betekent dat je oude patronen los moet laten, maar dat je wel op zoek moet naar het onbekende nieuwe. Soms moet je daarvoor een “reis” naar het onbekende ondernemen. Om het “onbekende” te kunnen bereiken ‘bouwen’ wij samen met u de brug, zodat u het onbekende terrein vol vertrouwen en veilig tegemoet kunt treden.

Blue Professionals is geruime tijd actief op de thema’s van veiligheid en leefbaarheid in de meest brede zin.
Tijdens onze werkzaamheden kwamen we tot de conclusie dat er bij de professionals onvoldoende kennis voorhanden was over andere culturen. Dit leidde tot een generale aanpak, vooral gestoeld op de “ons” bekende – en vooral veilige –  werkmethodiek. Dit leidt soms tot onbegrip, omdat het gedrag van anderen niet paste in ons eigen denkkader.

Dat was ook de reden dat er geïnvesteerd is in deze problematiek/thematiek om voor professionals, maar ook voor leerlingen, trainingen en bijeenkomsten te kunnen verzorgen. Inmiddels hebben we twee opgeleide en gecertificeerde medewerkers die deze bijeenkomsten of trainingen verzorgen.

Wie verzorgen de bijeenkomsten?

Er wordt gewerkt met een kleine vaste groep van gekwalificeerde trainers en/of gastdocenten die expertise hebben op één of meerdere thema’s en ‘kwaliteit’ leveren. Zij beschikken naast theoretische kennis over veel praktische ervaring. Deze ervaring maakt de bijeenkomsten dynamischer doordat men gebruik maakt van (geanonimiseerde) casuïstiek, dit maakt het voor de deelnemers vaak veel tastbaarder.

Allen hebben meerdere opleidingen gevolgd over hun specifieke thema’s. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in kennis (door)ontwikkeling door het volgen van trainingen of deelnemen aan seminars. Hiermee blijft men actueel op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die men deelt met de deelnemers

Maarten

Ik ben oprichter van Blue Professionals en geruime tijd actief op de thema’s van veiligheid en leefbaarheid. Tijdens mijn werkzaamheden kwam ik tot de conclusie dat er bij de professionals van diverse organisaties onvoldoende kennis voorhanden was over andere culturen. Dit leidde tot een generale aanpak, vooral gestoeld op de “ons” bekende – en vooral veilige –  werkmethodiek. Dit leidt soms tot onbegrip, omdat het gedrag van anderen niet paste in ons eigen denkkader.

Ferry

Ik ben opgeleid als M.C.I. en heb ruime ervaring als Master of Crime en verzorgt de trainingen over Contra Terrorisme. Ik heb diverse opleidingen gevolgd en in de praktijk veel trainingen verzorgd voor diverse doelgroepen.
Ik ben ook opgeleid op de thema’s Multiculturele Communicatie en relationeel geweld met mogelijk culturele invloeden.
Ik geef en ondersteun en begeleid praktijktrainingen die in het kader van verbinding worden verzorgd.

Marjet

Ik ben als jaren actief als onderwijskundige en sta nog steeds voor de klas. Als onderwijskundige begeleid ik docenten en leerlingen. Mijn opleiding als toegepast psycholoog is een duidelijke meerwaarde. Naast het verzorgen van ouderbijeenkomsten en coaching analyseer ik de enquêtes alsmede – als daartoe redenen zijn – overleg ik met de betreffende school.
Daarnaast ben ik betrokken bij  het ontwikkelen van e-learning modules en verzorgt de in- en externe communicatie.

Ervaring

Naast theoretische kennis is er ook veel ervaring in de praktijk opgedaan.
De opleidingen/trainingen zijn gevolgd bij gerenommeerde opleidingsinstituten die ook actief zijn bij de overheid, denk hierbij aan Gemeenten, Provincie en Politie.

Uiteraard wordt de kennis onderhouden door het volgen van diverse trainingen en cursussen. Uiteraard worden de actuele maatschappelijke ontwikkelingen op de voet gevolgd. Hierdoor blijft het mogelijk om actueel in te spelen op de veranderingen in de samenleving en dit te verwerken in een trainingen.

Wat is onze ambitie?

Onze ambitie is dat, na elke training of bijeenkomst, onze deelnemers:

  • “Weten om te gaan met de centrale waarden in diverse culturen, kunnen waarnemen, denken en handelen vanuit diverse achtergronden, inzichten verkrijgen in de culturele bagage en codes van zichzelf en van anderen.
  • Leren bepaalde gedragingen/reacties te begrijpen, zonder er begrip voor op te hoeven brengen.