Veel gestelde vragen

Wij hebben geprobeerd om de meest voorkomende vragen te beantwoorden, maar het kan goed zijn dat u een antwoord zoekt, dat niet staat vermeld. Dit is uiteraard geen probleem. Stuur uw vraag naar info Blue Professionals.

Dit is sterk afhankelijk van wat uw wensen zijn. Daarom hechten we er veel waarde aan om van tevoren met de opdrachtgever te overleggen om uw wensen / verwachtingen helder te krijgen. Naar aanleiding van uw wensen stellen wij - in veel gevallen - een (maatwerk) training samen welke wij aan u presenteren met daarbij wat de kostprijs is.

Het is zeker mogelijk om in de avonduren van 19.00 - 23.00 uur een voorlichting of training te organiseren. Daarnaast hebben we ook de mogelijkheid om op zaterdag een bijeenkomst te organiseren.

Van belang is dat dit tijdig wordt afgesproken in verband met de planning van de voor u meest geschikte trainer.

Wij werken samen met andere trainingsbureaus die voldoen aan onze strenge criteria.
Sommige thema's vereisen specifieke kennis en daarbij behorende accreditatie, zodat er voor gekozen is om gebruik te maken van de expertise van externen. Deze keuze is bewust genomen, omdat het belang van onze opdrachtgever(s) primair is.
Organisaties waar we mee samenwerken moeten allen geaccrediteerd zijn en een verklaring van goed gedrag kunnen overleggen.

Bij voorkeur organiseren we een training of voorlichting op de locatie waar de organisatie van de opdrachtgever gehuisvest is. Indien de opdrachtgever dit op een andere locatie wil laten plaatsvinden, dan is dat uiteraard mogelijk. Als opdrachtgever kunt u zelf een ander locatie bespreken.

Indien wij dit moeten regelen, berekenen we deze kosten 1 op 1 aan u door.

Het merendeel van onze trainingen bestaat uit één of meerdere dagdelen. De duur is afhankelijk van uw behoefte. Wij bespreken dit graag vooraf met u zodat we een training kunnen organiseren die volledig aan uw behoefte voldoet.

Onze trainers/opleiders zijn allemaal getraind op diverse thema's en investeren uiteraard in het actueel onderhouden van hun kennis en vaardigheden.
Blue Professionals staat ingeschreven in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs. Een onderwijsorganisatie wordt pas ingeschreven nadat er een audit heeft plaatsgevonden. Elk jaar wordt opnieuw beoordeeld of er aan de criteria van het CRKBO wordt voldaan.