Training handhavers

De laatste jaren is er een toename van het aantal handhavers die - veelal op gemeentelijk niveau - worden ingezet om in de 'openbare ruimte' de orde te handhaven. Steeds vaker hebben deze de handhavers als BOA (beperkte) opsporingsbevoegdheid en mogen zij ook een proces-verbaal uitschrijven voor bepaalde overtredingen. Tevens is er sprake van een toename van wijkbeheerders/wijkregisseurs die namens de gemeente verantwoordelijk zijn voor tal van taken in het kader van sociaal maatschappelijk welzijn, maar ook in het kader van leefbaarheid en veiligheid.

Lees verder
Door de toegenomen werkdruk bij de politie zie je een ‘verschuiving’ van werkzaamheden en er worden steeds meer toezichthoudende taken uitgevoerd binnen de gehele gemeente waarvoor men is aangesteld. Er zijn steeds meer gemeentes die hun handhavers BOA actief als ‘wijkhandhavers’ inzetten. Dit betekent dat men actief is in een bepaalde wijk binnen de gemeente. Het heeft zéér sterke overeenkomsten met de taak van een wijkagent. Dit betekent dat er steeds meer van een ‘handhaver’ verwacht wordt. Er is sprake van een multiculturele samenleving en dat vergt wel enige kennis, want hoe acteer je als ‘professional’ in zo’n omgeving, of wat zijn signalen van ……………… Medewerkers van de afdeling Handhaving zijn de visitekaartjes van de betreffende gemeente. Het spreekt voor zich dat men ook zodanig acteert, maar dan moet men wel beschikken over de juiste kennis en vaardigheden.

Vanuit onze expertise kunnen wij opdrachtgevers hierbij ondersteunen zodat men over wijkbeheerders, handhavers en/of BOA’s beschikt die over de vereiste vaardigheden beschikken.

Ons aanbod

Om deze professionals nog beter te laten acteren verzorgen wij een interactieve meerdaagse maatwerk training, welke geheel volgens de wensen van de opdrachtgever wordt ingevuld. Het is daarbij essentieel om bij de professionals na te gaan waar de behoefte ligt, zodat de training daar volledig op afgestemd kan worden. Wij werken hierbij volgens ons stappenplan

Tijdens de meerdaagse training behandelen we een aantal vaste thema's, namelijk:

Na deze meerdaagse training

  • Bent u bekend met de wijze waarop u kunt acteren in een divers samengestelde samenleving
  • Bent u bekend met de verschillende definities rondom dit thema
  • Weet u hoe te handelen als u geconfronteerd wordt met een signaal en met welke relevante partners uw dienst samen dient te werken
  • Bent u bekend met de afgesproken processen die gelden voor uw organisatie
  • In staat het "goede" gesprek te voeren met personen die qua diversiteit 'verschillen'
  • Bent u in staat om te reflecteren op uw eigen houding en rol
  • Bent u in staat om bepaalde gedragingen te 'begrijpen' zonder er 'begrip' voor op te hoeven brengen

Certificaat.

Alle deelnemers die de theoretische training hebben gevolgd, krijgen aan het eind van deze bijeenkomsten een certificaat van deelname.

Aanvraagformulier

Indien u meer informatie wenst kunt u onderstaand formulier insturen. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk met u contact op.

Training Handhavers - BOA - Wijkregisseurs