1. Om meer inzicht te krijgen in de culturele aspecten wordt gestart met een korte introductie over "eer" en "schaamte"
 2. Vervolgens een stukje bewustwording van de eigen normen en waarden
 3. Het leren herkennen/signaleren van een mogelijke eer gerelateerd signaal
 4. Het behandelen van een aantal kernwoorden, zoals Eerbehoud, Eerschending en Eerherstel
 5. Hoe dient er gehandeld te worden bij een melding dat er (mogelijk) sprake is en Eer Gerelateerd Geweld
 6. De dilemma's waar professionals mee geconfontronteerd kunnen worden
 7. De signalen en mogelijke 'zorgen' die u als professional heeft bespreken
 8. Hoe kan/moet ik een bemiddelingsgesprek voeren
 9. Leren werken met de checklist van het Landelijk Expertise Centrum Eer Geralteerd Gewel

Deelnemers zijn in staat na het volgen van de training:

 • Signalen rondom Eer Gerelateerd Geweld in een vroeg stadium
 • De ernst van Eer Gerelateerd Geweld in te schatten
 • De eigen verantwoordelijkheden, taken en grenzen te herkennen en hierna te handelen
 • Samen te werken met interne en externe partners
 • Signalen en zorgen te bespreken en te delen
 • Een gerichte aanpak bepalen
 • Tot het voeren van bemiddelingsgesprekken
 • Opmaken van een checklist t.b.v. Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld

Duur:

Gemiddeld 2 dagen.

Aantal deelnemers: 16 - 20 personen

Na het volgen van de training ontvangen de deelnemers een certificaat van deelname.

Voorlichting

Wij verzorgen ook voorlichtingsbijeenkomsten over dit thema. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar