Voorlichting (sociale) mediawijsheid.

Social Media is een nieuwe opvoeder geworden, naast ouders en school. Sinds de komst van het mobiele internet zijn zelfs de allerjongsten via gezinstablets "wereldburger" geworden. De ontwikkelingen op het gebied van social media zijn nagenoeg niet bij te houden. Is vandaag het ene sociale platform "hot", morgen is er weer een ander platform waarop men zich massaal stort. Het heeft er alle schijn van dat de samenleving met zichzelf worstelt nu social media in ons leven is gekomen, sterker nog, social media is een deel van ons leven geworden. Door de razendsnelle ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft het er alle schijn van dat de samenleving massaal pubert over de do's en dont's van social media, niet alleen ouders, maar ook de professionals in het onderwijs.

"Als je met de jeugd werkt moet je zelf wel mediawijzer worden: wil je kinderen of jongeren kunnen begeleiden. Het is hún wereld.”

Nationaal Mediacoach

De thema's waarin Blue Professionals actief is, hebben nagenoeg allemaal te maken met de sociale media. Om onze kennis op dit terrein te professionaliseren is de Post HBO opleiding Nationaal Media Coach gevolgd, bij het opleidingsinstituut Media en Maatschappij. Deze opleiding is gevalideerd door Registerleraar.nl, hetgeen betekent dat er wordt voldaan aan de criteria die gesteld worden om professionele en doelgerichte opleidingen/trainingen en voorlichting te verzorgen t.b.v. de professionals die in het onderwijs werkzaam zijn.

Ons aanbod

Ons aanbod is gericht op de professionals in het onderwijs, maar ook op de ouders/opvoeders. Deze keuze is bewust gemaakt omdat social media een 24/7 proces is. Als professionals aandacht besteden aan dit belangrijke onderwerp op school en ouders hebben een kennis achterstand, dan weten de "heavy users" dit buiten school maximaal te benutten. Dat is ook de reden dat er een sterke interactie moet zijn tussen de professionals en de ouders/opvoeders.

Onze samenleving is divers samengesteld. Dat betekent dat professionals - niet alleen in het onderwijs - hier rekening mee moeten houden. Wat voor de één een 'verkeerde/foute foto' is, kan voor een ander, met een andere culturele achtergrond, betekenen dat er sprake is van een 'Eerschending' met alle, soms desastreuze, gevolgen vandien. Zelfdoding kan en mag niet worden uitgesloten.

Tips voor jongeren

Lees hier wat tips over veilig en correct omgaan met social media. Lees hier >>>

Specifieke thema's

Bepaalde thema's spelen steeds vaker op scholen. Er zijn meerdere factoren te benoemen, denk hierbij onder andere aan maatschappelijke discussies, maar ook aan de multi culturele samenstelling van de klassen. Wij hebben de expertise om u hierbij te ondersteunen.
Indien er binnen uw school de behoefte is om één of meerdere thema's te verwerken in de training, dan is dit uiteraard mogelijk. We hebben een drietal thema's benoemd waarvan uit de praktijk blijkt dat er behoefte is aan 'meerkennis' over deze thema's, maar uiteraard kunnen we u ook ondersteunen/adviseren op andere thema's.