Sexting - Sekstortion - Grooming

Sexting en Sextortion komen steeds vaker door. Hoe eenvoudig is het om een sexueel getinte foto van jezelf te maken en deze te verspreiden of delen een mobiele telefoon of sociale media. Het kan dan gaan om teksten, foto’s of filmpjes. Hele herkenbare voorbeelden zijn een naaktfoto delen met een ander via Whatsapp, Snapchat of Instagram. Dat gebeurt meestal in goed vertrouwen, maar vaak wordt zo’n beeld toch verspreid via sociale media en eenmaal online is het lastig om verdere verspreiding te voorkomen.

Sexting

De term Sexting is afgeleid van SEX (verwijzing naar de seksueel geaarde inhoud van het bericht) en TEXTING (SMS/MMS)

Sekstortion

‘Sextortion’ is een samentrekking van de Engelse woorden ‘sex’ en ‘extortion’, wat afpersing betekent. Iemand wordt gechanteerd en/of afgeperst met naaktbeelden die van hem of haar zijn gemaakt, bijvoorbeeld via de webcam.
Vaak dreigt de afperser de opgenomen beelden door te sturen naar vrienden of familie, tenzij het slachtoffer geld naar de afperser overmaakt. We spreken daarom ook wel van ‘financial sextortion’.

De laatste jaren stijgt het aantal meldingen van slachtoffers sterk.

Grooming

Grooming is digitaal kinderlokken. Er is sprake van grooming als een volwassene via sociale media contact legt met een kind, met de intentie om dat kind te ontmoeten met het doel om seksueel misbruik te plegen of kinderpornografische afbeeldingen te produceren.
Contacten kunnen bijvoorbeeld gelegd worden via sociale netwerksites of chatprogramma’s, maar ook de sms en e-mail valt hieronder. Een volwassene kan zich voordoen als minderjarige om contact met het kind te krijgen, maar dit gebeurt (lang) niet altijd.

De groomer maakt misbruik van de natuurlijke nieuwsgierigheid die een jongere heeft. Voorafgaand aan een feitelijke ontmoeting heeft de volwassene vaak veelvuldig online contact gehad met de jongere. Dit online contact kan bijvoorbeeld bestaan uit e-mailcontact, seksueel getinte chats, maar kan ook bestaan uit het laten verrichten van seksueel getinte handelingen voor de webcam. Dit kan vervolgens als chantagemiddel worden gebruikt om een minderjarige tot verder gaande seksuele handelingen en/of een feitelijke ontmoeting te dwingen.

Recente ontwikkelingen

Jongeren gamen veel online. Het is voor hen mogelijk in 'chatrooms' met andere gamers te overleggen. Dit is voor groomers een ideale omgeving om slachtoffers te vinden. Jongeren die verder willen komen in het spel proberen informatie te achterhalen om naar een volgend level te kunnen gaan.
Een andere optie is dat men 'credits' koopt. Als je geen geld hebt en een ander biedt jou hulp, dan is de kans dat er uiteindelijke bepaalde handelingen moeten worden verricht voor de webcam niet uitgesloten.

Lees het artikel: "Hoe zit het met jouw profielfoto"

Cijfers

Uit een onderzoek van Metro, dat in 2017 werd gehouden, bleek dat:

  • 13% van de jongens hun geslachtsdeel en 12% van de meiden hun borsten of geslachtsdeel heeft laten zien middels een webcam of maakten hier een foto van die zij deelden
  • Een groot gedeelte van de jongeren deelt wel eens een foto of filmpje van een bekende met hun sociale netwerk

'Opvallend aan sexting is dat het vaak de slachtoffers zijn die een slechte naam krijgen en niet diegenen die de foto of film zonder toestemming versturen'.

Risico's

De risico's - zeker bij jongeren - zijn relatief groot. De "verkering" kan uitgaan en vanuit emotie kan men een seksueel getinte foto delen via WhatssApp, of - erger - een filmpje delen op Youtube of Facebook. Dit heeft enorme consequenties en beschadigt het slachtoffer ernstig.

Er zijn voorbeelden bekend waarbij slachtoffers geen uitweg meer zien en besluiten zelfmoord te plegen.

Aanbod

Wij kunnen u hierbij ondersteunen, niet alleen qua advisering, maar ook met het behandelen van dit onderwerp in de klas. Hierbij zullen we uiteraard aandacht besteden aan de "gevaren" van sexting, maar ook zullen we leerlingen wijzen op de strafrechtelijke consequenties die er zouden kunnen zijn. Door onze achtergrond beschikken we over juridische kennis, welke wij uiteraard zullen delen.

Daarnaast kunnen we de docenten (professionals) actief adviseren hoe te handelen als het slachtoffer uit een cultuur afkomstig is, waarbij er grote gevaren dreigen als dit bekend zou worden bij de ouders/familie.

Doelgroep

  • Docenten en scholieren van het Voortgezet Onderwijs
  • Overige geïnteresseerden

Duur

Afhankelijk van de opdrachtgever.

Culturele aspecten

Een thema wat extra aandacht behoeft zijn de culturele aspecten. Nederland is een kleurrijke samenleving, met een grote diversiteit aan culturen. In een aantal culturen is de "familie eer" ontzettend belangrijk. Door het plaatsen van compromitterende foto's kan de familie eer worden geschonden. In sommige gevallen kan degene die hier verantwoordelijk voor is het besluit nemen om zelfmoord te plegen om hiermee te voorkomen dat de familie er op aangekeken wordt. Deze culturele thema's zijn een vast onderdeel van onze trainingen en/of voorlichtingen.

De praktijk toont aan dat dit steeds belangrijker wordt.

De politie van Leicestershire (Engeland) heeft een video online gezet waarin rechercheurs de laatste twee weken van de 15-jarige Kayleigh Haywood reconstrueren. Het meisje werd vorig jaar verkracht en vermoord nadat ze had afgesproken met een man die ze via Facebook had leren kennen.

Papa en mama zouden het niet begrijpen.

In de video zie je hoe het meisje online benaderd wordt door een man en haar nummer aan hem geeft. Ze beginnen elkaar berichtjes te sturen, terwijl haar familie niets door lijkt te hebben. "Ze weten niet dat hij anders is. Ik geloof echt dat we van elkaar houden", zegt de actrice die Kayleigh speelt.

Dertien dagen en 2.643 berichtjes later spreekt ze met hem af. Ze wordt door hem en zijn buurman verkracht, vastgehouden en vervolgens vermoord als ze probeert te ontsnappen. De politie hoopt dat jongeren door de video wat voorzichtiger worden op internet en wil ook ouders waarschuwen.

Sinds de video online is gezet, hebben zich al meerdere kinderen gemeld die mogelijk ook slachtoffer geworden zijn van kinderlokkers.

Bron: NOS.

Het verhaal van Kayleigh