Bijeenkomst Polarisatie

Het "Wij-zij" denken beschadigt. Het vreet aan de sociale stabiliteit van ons continent, ons land, de samenleving, onze steden en buurten, onze scholen... Polarisatie. Zwart-wit denken is mensen eigen. Wij denken in tegenstellingen.

  • Man versus vrouw
  • Vreemd tegenover eigen
  • Christen versus moslim
  • Jong tegenover oud
  • Amsterdam tegenover Rotterdam
  • Autochtoon versus allochtoon.
Polarisaties werken in op de identiteit van mensen. Dat hoort er bij – it’s natural – maar het kan ook extreme (gewelddadige) vormen aannemen. Dan hebben we inzichten nodig, goede antwoorden en een polarisatiestrategie Bart Brandsma is een autoriteit op dit gebied. Inmiddels heeft hij professionals van veel organisaties getraind, zoals agenten, burgemeesters, leerkrachten, radicaliseringsexperts etc., die werken met de polarisatiestrategie van Bart Brandsma.

Kijk voor meer informatie en/of voor het maken van een afspraak op www.polarisatie.nl