Blue Professionals volgt de maatschappelijke ontwikkelingen en verzorgt trainingen en voorlichtingen over actuele maatschappelijke thema's.

Vanaf 2010 zijn we actief op het gebied van onder andere Eer Gerelateerd Geweld en Multi Cultureel Vakmanschap. Wat zijn "schaamte- en eer culturen", hoe acteer jij als professional?

Doelstelling van al onze trainingen of voorlichtingsbijeenkomsten is dat we proberen dat deelnemers bepaalde gedragingen/uitlatingen begrijpen zonder er begrip voor op te hoeven brengen

Eer Gerelateerd Geweld valt onder de noemer ‘schadelijke culturele praktijken’, met als bijvoorbeeld huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking.

Aan de oorsprong liggen orthodoxe opvattingen over de rol van vrouwen en mannen en over de seksualiteit en rechten van vrouwen. De eer van de vrouw is gekoppeld aan haar seksualiteit. En de seksuele eer van de vrouw is gekoppeld aan de familie-eer.

Eer Gerelateerd Geweld omvat alle vormen van geweld omwille van de familie-eer:

  • Fysiek en geestelijk geweld
  • Sociaal isolement
  • Huwelijksdwang
  • Achterlating.

Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar ook jongens en mannen kunnen ermee in aanraking komen, denk hierbij aan homoseksualiteit.

De kennis over Eer Gerelateerd Geweld is de laatste jaren toegenomen, maar deze kennis is niet voldoende verspreid onder andere instellingen.

Hulpverleners en andere professionals weten nog niet altijd wat eer, eerbehoud, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies inhouden. In eerzaken wordt omzichtig handelen binnen het familiesysteem gevraagd om eergerelateerd geweld te voorkomen.

Eer Gerelateerd Geweld is geen huiselijk geweld

Bij Eer Gerelateerd Geweld gaat het om het motief om met geweld te dreigen of het toe te passen, namelijk een geschonden eergevoel/eermotief en zijn er (vanwege de collectieve context) mogelijk meerdere (potentiële) daders in beeld, die de eer willen herstellen.

Eer Gerelateerd Geweld is een strafbare vorm van eigenrichting en kan variëren van bedreiging tot moord. Omdat veel van dit geweld plaatsvindt in de huiselijke kring dan wel in de familiesfeer, is er een overlap met thema’s als huiselijk geweld en kindermishandeling.

Bij Eer Gerelateerd Geweld speelt echter een aanleiding tot Eer Gerelateerd Geweld. Op familiaal vlak kunnen voedingsbodems voor eerconflicten ontstaan, bijvoorbeeld door:

  • Verzet tegen regels
  • Overspel
  • Buitenechtelijke zwangerschappen

Voorlichting - Training:

Blue Professionals organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor professionals over het thema Eer Gerelateerd Geweld en Huwelijksdwang waarbij we de deelnemers uitleg geven over het thema. De doelstelling is dat men begrijpt dat er ook in Nederland sprake kan zijn van Eer Gerelateerd Geweld.

Interessant artikel over "gedwongen huwelijk" >>>>

Lees meer over ons aanbod