Voorlichtingsbijeenkomst sociale media

Social Media is een nieuwe opvoeder geworden, naast ouders en school. Sinds de komst van het mobiele internet zijn zelfs de allerjongsten via gezinstablets "wereldburger" geworden. De ontwikkelingen op het gebied van social media zijn nagenoeg niet bij te houden. Is vandaag het ene sociale platform "hot", morgen is er weer een ander platform waarop men zich massaal stort. Het heeft er alle schijn van dat de samenleving met zichzelf worstelt nu social media in ons leven is gekomen, sterker nog, social media is een deel van ons leven geworden. Door de razendsnelle ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft het er alle schijn van dat de samenleving massaal pubert over de do's en dont's van social media, niet alleen ouders, maar ook de professionals in het onderwijs.

Doelstelling bijeenkomst van de bijeenkomst sociale media

Deze bijeenkomst gaat over het actuele gebruik van sociale media in de meest brede zin en is met name interessant voor ouders/opvoeders. Jongeren zijn over het algemeen zéér ervaren voor wat betreft de mogelijkheden. Ze maken massaal gebruik van sociale media, zoals Instagram, Facebook en WhattsApp.

Het is voor jongeren de manier van communiceren geworden. Waarom? Men kan 24/7 berichten posten, dit in tegenstelling tot het voeren van een 'ouderwets gesprek', zoals dat vroeger ging. Je sprak 'face to face' met elkaar of je sprak telefonisch met elkaar.

Jongeren vinden dat 'ouderwets'. Daarom is deze bijeenkomst met name voor ouders/opvoeders geschikt, want:

"Voor het opvoeden in een gemedialiseerde wereld moet je als ouder/opvoeder zelf wel mediawijzer worden, wil je je kinderen kunnen begeleiden of begrijpen. Het is hún wereld.”

Voor wie is deze bijeenkomst geschikt

Voor ouders/opvoeders omdat gebleken is dat zij onvoldoende kennis hebben van de mogelijkheden, maar ook moeten leren dat "nee zeggen" ook bij opvoeden hoort. Ouders/Opvoeders moeten in het belang van hun kind leren begrenzen, met andere woorden 'afspraken maken over duur gebruik media', maar ook keuzes maken of een mobieltje wel of niet meegenomen mag worden als hun kind naar bed gaat.

Deze keuze is bewust gemaakt omdat social media een 24/7 proces is. Als ouders aandacht besteden aan dit belangrijke onderwerp op school en ouders hebben een kennis achterstand, dan weten de "heavy users" dit buiten school maximaal te benutten. Dat is ook de reden dat er een sterke interactie moet zijn tussen de professionals en de ouders/opvoeders.

Voor jongeren omdat we met name deze doelgroep willen wijzen op de mogelijke gevaren die er ook zijn. Je kunt hierbij denken aan:

  • Grooming
  • Sexting
  • Gameverslaving
  • Bewaken eigen identiteit
  • (Cyber) Pesten
Onze samenleving is divers samengesteld. Dat betekent dat professionals - niet alleen in het onderwijs - hier rekening mee moeten houden. Wat voor de één een 'verkeerde/foute foto' is, kan voor een ander, met een andere culturele achtergrond, betekenen dat er sprake is van een 'Eerschending' met alle, soms desastreuze, gevolgen vandien. Zelfdoding kan en mag niet worden uitgesloten.

TIPS VOOR JONGEREN

Lees hier wat tips over veilig en correct omgaan met social media.

De ontwikkelingen van internet

In onderstaand filmpje kunt u zien hoe snel internet zich heeft ontwikkeld na de introductie van Windows 95. Bij de introductie van het internet moest er "ingebeld" worden via een modem. Dit gebeurde via de telefoon, met als gevolg dat men telefonisch niet meer bereikbaar was. De ontwikkelen zijn stormachtig geweest. Momenteel is WiFi de standaard en we zijn 24/7 bereikbaar.
In dit filmpje krijgen een aantal jongeren uit de "NU" wereld de opdracht contact te maken met internet en worden ze geconfronteerd met het internet zoals het er in het begin uitzag.