Activisme - Extremisme - Radicalisering

Tijdens deze – speciaal voor scholen ontwikkelde training/presentatie – wordt nader ingegaan op de actuele termen:

  • Activisme
  • Extremisme
  • Radicalisering

Bovenstaande termen zijn begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt, maar deze drie termen hebben echter een verschillende betekenis.

Actualiteit

De samenleving verandert uiterst snel. Thema’s waar zich gisteren niemand druk over maakte, zijn vandaag een thema waar men de straat voor op gaat. 
We verwerken deze actuele ontwikkelingen zoveel mogelijk in onze bijeenkomsten. 

Opbouw en inhoud van de bijeenkomst.

Er wordt gestart met een presentatie over de gebruikte termen. Deze presentatie handelt ook over actuele thema’s zoals de keuzes die de overheid, maar ook het individu, maakt tijdens de Corona crisis, maar ook over andere thema’s die in de samenleving spelen en soms kunnen leiden tot verhitte discussies.

Invloed van Sociale Media

De invloed van de sociale media / het internet is groot en de ‘kracht’ moet niet onderschat worden. Tijdens COVID-19 is online activisme via sociale media naar voren gekomen omdat persoonlijke interactie niet mogelijk was en sociale media de belangrijkste communicatiemethode werden. De snelheid waarmee activistische onderwerpen grip kregen op de samenleving, laat zien hoe sociale media niet alleen verenigt, maar ook organiseert. 

Interactief.

De presentatie is interactief en de leerlingen zullen ‘uitgedaagd’ worden om actief mee te praten over bepaalde stellingen, zodat men na de bijeenkomst weet wat de overeenkomsten, maar ook wat de verschillen zijn.
Indien er voldoende mogelijkheden zijn wordt er ook ingegaan op de mogelijkheden om een verdere escalatie te voorkomen.

Duur van de bijeenkomst.

De bijeenkomst duurt gemiddeld een dagdeel.

Maximaal aantal deelnemers.

Het verdient de voorkeur om de groep niet te groot te maken. Dit komt de bijeenkomst ten goede en vergroot de interactie. Bovendien wordt een wat kleinere setting ook door de deelnemers ervaren als “veilig”. Dit is essentieel om iedereen aan het woord te laten komen, maar ook dat men de omgeving als ‘veilig’ ervaart om ook te kunnen zeggen wat men daadwerkelijk wil zeggen.