Eer Gerelateerd Geweld valt onder de noemer ‘schadelijke culturele praktijken’, met als bijvoorbeeld huwelijksdwang en vrouwelijke genitale verminking. Aan de oorsprong liggen orthodoxe opvattingen over de rol van vrouwen en mannen en over de seksualiteit en rechten van vrouwen. De eer van de vrouw is gekoppeld aan haar seksualiteit. En de seksuele eer van de vrouw is gekoppeld aan de familie-eer.

Redenen tot eergerelateerd geweld

Voorbeelden van redenen tot eergerelateerd geweld zijn:

 • Eerconflicten naar aanleiding van bijvoorbeeld erfenissen;
 • Verlies van de maagdelijkheid;
 • Een buitenechtelijke relatie hebben;
 • In opspraak komen door gedrag, kledingstijl of beroep;
 • Het beledigen van een familielid;
 • Niet instemmen met een gearrangeerd huwelijk;
 • Homoseksueel zijn;
 • Niet willen meedoen aan eergerelateerd geweld tegen een ander.

Eer Gerelateerd Geweld omvat alle vormen van geweld omwille van de familie-eer zoals:

 • Fysiek en geestelijk geweld
 • Sociaal isolement
 • Huwelijksdwang
 • Achterlating.

Het zijn vormen van geweld die dagelijks in onze samenleving voorkomen. Vooral meisjes en vrouwen worden slachtoffer van eergerelateerd geweld, maar ook jongens en mannen kunnen ermee in aanraking komen, denk hierbij aan homoseksualiteit.

De kennis over Eer Gerelateerd Geweld is de laatste jaren toegenomen, maar deze kennis is niet voldoende verspreid onder andere instellingen.

Hulpverleners en andere professionals weten nog niet altijd wat eer, eerbehoud, eerschending, eerherstel of eergerelateerd geweld precies inhouden. In eerzaken wordt omzichtig handelen binnen het familiesysteem gevraagd om eergerelateerd geweld te voorkomen.

Eer Gerelateerd Geweld is geen huiselijk geweld

Bij Eer Gerelateerd Geweld gaat het om het motief om met geweld te dreigen of het toe te passen, namelijk een geschonden eergevoel/eermotief en zijn er (vanwege de collectieve context) mogelijk meerdere (potentiële) daders in beeld, die de eer willen herstellen.

Eer Gerelateerd Geweld is een strafbare vorm van eigenrichting en kan variëren van bedreiging tot moord. Omdat veel van dit geweld plaatsvindt in de huiselijke kring dan wel in de familiesfeer, is er een overlap met thema’s als huiselijk geweld en kindermishandeling.

Voorlichting - Training:

Blue Professionals organiseert voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen voor professionals over het thema Eer Gerelateerd Geweld en Huwelijksdwang waarbij we de deelnemers uitleg geven over het thema. De doelstelling is dat men begrijpt dat er ook in Nederland sprake kan zijn van Eer Gerelateerd Geweld.