Kwaliteit van onze diensten staat voorop. Om dit te waarborgen worden we periodiek onderworpen aan een audit om te beoordelen of er wordt voldaan aan de gestelde eisen. Hierbij wordt onder andere ook gekeken naar de opleidingen van onze trainers en gastdocenten.

Kwaliteit

Bij Blue Professionals staat kwaliteit en inhoud van onze activiteiten voorop. We investeren continu in kennis door middel van opleidingen en/of trainingen om dit op een hoog niveau te houden.

Inschrijving registerleraar

Een registerleraar is een leraar die ingeschreven staat in het lerarenregister op registerleraar.nl.

Een registerleraar laat hiermee zien dat hij/zij bevoegd en bekwaam is en zijn/haar professionele ontwikkeling op peil houdt.

Gecertificeerd nationaal Mediacoach

Daarnaast is de opleiding bij het NOMC gevolgd om als ‘gecertificeerd mediacoach’ te kunnen werken. De praktijk heeft aangetoond dat de extra kennis op andere thema’s een toegevoegde waarde is bij het ‘mediawijs’ maken van een school.

Jaarlijks moet een mediacoach deelnemen aan minimaal twee bijeenkomsten om zijn/haar kennis te updaten. Wordt hier niet aan voldaan, dan vervalt de certificering.

Nationaal Mediapaspoort

Wij werken volgens het model “Nationaal Mediapaspoort”.

Dit wetenschappelijke model is ontwikkeld door de universiteit van Nijmegen en wordt bij voortduring onderhouden en doorontwikkeld.

Ingeschreven bij het CRKBO

Bij Blue Professionals staat kwaliteit en inhoud van onze activiteiten voorop. We investeren continu in kennis door middel van opleidingen en/of trainingen om dit op een hoog niveau te houden.

De Nederlandse overheid stelt criteria waaraan door onderwijsinstellingen voldaan moet worden om in aanmerking te kunnen komen voor registratie bij het CRKBO.

Om dit maximaal te waarborgen heeft het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland een audit uitgevoerd om te beoordelen of Blue Professionals voldoet aan de gestelde criteria. Op 20 oktober 2016 is de audit positief afgesloten en is Blue Professionals geregistreerd in het register van het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)

Door registratie bij het CRKBO wordt voldaan aan de door de overheid gestelde criteria. Indien deze registratie akkoord wordt bevonden is het mogelijk dat Blue Professionals geen BTW in rekening hoeft te brengen bij haar opdrachtgevers.