College modern mondiaal jihadisme - terreur

“Ook de school heeft een rol ten aanzien van radicalisering”
Signaleren en onderzoeken van niet-pluis gevoelens behoren tot de pedagogische taak van de school. Of het gaat om een meisje dat een groeiende affiniteit heeft voor het gedachtegoed van Islamitische Staat of een jongen die de bekladding van een asielzoekerscentrum toejuicht. In alle gevallen heb je als docent, mentor of school iets te doen.

Interactief programma (Mondiaal) Jihadisme - Extremisme - Radicalisering

Blue Professionals heeft voor scholen een speciale training/voorlichting ontwikkeld, welke wij geven in de vorm van een college. Deze werkwijze rendeert beter dan enkel en alleen het vertonen van een flim of een Power Point presentatie.

Na een film of presentatie delen we de groep op in kleinere groepjes die actief aan de gang gaan met een stelling/dilemma om vervolgens met passende oplossingen/adviezen te komen.

Deze uitkomsten worden kort door de leerlingen gepresenteerd. Vervolgens is er de mogelijkheid om hier kort over discussiëren.

Tijdens de training wordt eveneens aandacht besteed aan 'polarisatie', omdat dit tijdens elke bijeenkomst voorkomt. Jongeren zijn soms ongenuanceerd in hun uitlating. Door hier aandacht aan te besteden denkt men mogelijk iets langer en beter na voordat men zijn mening deelt. Uitsluiting/Discriminatie zijn mogelijke consequenties.

Duur van de bijeenkomst

Het heeft de voorkeur om hier 1 dagdeel voor uit te trekken, dit genereert de meeste resultaten. De praktijk toont namelijk aan dat tijdens de bijeenkomsten er allerlei voorbeelden worden aangedragen over 'gedrag' dat jongeren bij anderen hebben ontdekt.

Doelgroep

Het verdient de voorkeur om deze bijeenkomst te organiseren voor jongeren vanaf circa 14 jaar. Op deze leeftijd zijn ze veelal 'zoekende' naar hun eigen identiteit en relatief meer vatbaar voor een bepaalde  ideologie.

Uiteraard kunnen we deze bijeenkomst ook organiseren voor de professionals in het onderwijs zodat ze voldoende geëquipeerd zijn om dit thema in de klas te bespreken en/of mogelijke signalen te herkennen. Voor deze groep wordt uiteraard ook informatie meegegeven hoe men zou kunnen handelen bij een signaal en wie men kan benaderen.

Trainers

Deze bijeenkomsten worden verzorgd door opgeleide en gecertificeerde trainers die expertise hebben op het gebied van contra terrorisme.