Certificeren mediawijsheid

Als gecertificeerd mediacoach mogen wij scholen, na een training en het verzorgen van een ouderavond, het "Nationale Keurmerk Mediawijsheid" uitreiken. Dit keurmerk betekent dat de betreffende school werkt conform het model "Nationaal Mediapaspoort", een wetenschappelijk model dat ontwikkeld is door de Universiteit van Nijmegen en bij voortduring wordt beoordeeld op actualiteit en zonodig wordt aangepast.

Nationaal mediapaspoort.

Wij werken volgens het model "Nationaal Mediapaspoort". Dit wetenschappelijke model is ontwikkeld door de universiteit van Nijmegen en wordt bij voortduring onderhouden en doorontwikkeld.

De werkzaamheden die wij verrichten betreffen:

 • Maken van een maatwerk media beleidsplan voor uw school
 • Het beschrijven van het implementatieproces
 • Beoordelen eventuele protocollen, zoals internet- en pestprotocol

1. Voorgesprek

Indien een school - primair of voortgezet onderwijs - de keuze heeft gemaakt om binnen de school deleerlijn Mediawijsheid te implementeren, wordt er een voorgesprek gehouden met de opdrachtgever. Hierbij wordt door de mediacoach van BlueProfessionals kritisch gekeken naar de actuele situatie en vervolgens wat er noodzakelijk is om te komen tot implementatie van de ze leerlijn.

3. Voorlichting leerkrachten

Na goedkeuring van het beleids- en implementatieplan wordt er voor de leerkrachten een bijeenkomst georganiseerd waarbij de leerlijn "Mediawijsheid" wordt gepresenteerd. De school ontvangt alle lessen op een USB stick, alsmede andere relevante informatie.

2. Uitwerken beleids- en implementatieplan

Naar aanleiding van het oriënterende voorgesprek wordt er een beleids- en implementatieplan uitgewerkt. Hierin worden de eisen van de opdrachtgever verwerkt. Denk hierbij aan de wijze van implementatie, binnen welke tijdslijnen, welke thema's extra belicht dienen te worden. Dit plan wordt ter goedkeuring aangeboden.

4. Ouderavond

De ouders zijn essentieel om de kinderen op een juiste wijze met (sociale) media om te leren gaan, voorbeeldgedrag is primair. Tijdens de ouderavond worden de ouders meegenomen in de leerlijn "Mediawijsheid". Het is over het algemeen een interactieve avond met veel vragen over 'wat wel' en 'wat niet'.

Uitreiken nationaal Keurmerk Mediawijsheid.

Indien aan alle criteria is voldaan ontvangt de directie van de betreffende school het Nationale Keurmerk Mediawijsheid. Tevens ontvangt men het logo dat men op de website mag plaatsen

Geldigheidsduur keurmerk.

Het keurmerk heeft een geldigheidsduur van 1 schooljaar en moet vervolgens jaarlijks verlengd worden. Hiertoe dient de school een 'opfriscursus' te organiseren waarbij alle recente ontwikkelingen worden gedeeld met de leerkrachten.

Veel gestelde vragen

Uiteraard is dat een keuze van de ouders. Het is echter de vraag of het goed voor uw kind is. Waarom?

 • We zijn tegenwoordig 24 uur online. Dit betekent dat er ook berichten 24 uur per dag binnenkomen. Denk aan WhattsApp berichten. Ondanks dat kinderen hun nachtrust hard nodig hebben zijn ze zéér snel geneigd om op hun telefoon te kijken als er een berichtje binnenkomt.
 • Het kijken op een klein schermpje is belastend voor de ogen. Het is vaak donker in de kamer en dan moet men zich extra inspannen om goed te kunnen kijken. Dit kan op termijn leiden tot een verminderde capaciteit van de ogen.
 • Jongeren die graag gamen zullen dit ongetwijfeld nog "even" doen en voordat ze het in de gaten hebben is het middernacht.
 • Kinderen in de groei hebben nachtrust nodig. Hun lichaam ontwikkelt zich, ook hun brein. Om dit optimaal te kunnen ontwikkelen is nachtrust noodzakelijk.

Op YouTube staan ontelbaar veel video's, waaronder beelden die misschien niet zo geschikt voor kinderen zijn. Wil je het internetgebruik binnen je gezin beperken, dan kun je ervoor kiezen om YouTube te blokkeren of een deel van de video's af te schermen.

Hoe dat werkt? Klik hier >>>>

Facebook is haast niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Even je Facebook checken en je bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen van je vrienden, familie, kennissen en wellicht je collega’s.
Maar wie ziet nu eigenlijk welke informatie over jou?

Wil je zelf bepalen wie welke informatie over jou ziet, volg dan onderstaande stappen!
Klik hier >>>>

Ransomware of gijzelsoftware is een chantagemiddel op internet.
Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld.

Ransomware is malware die een computer en/of gegevens die erop staan blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te 'bevrijden' middels een tegen betaling verstrekte code.

Er zijn grofweg twee varianten.

Cryptoware: een variant van ransomware, die niet de computer zelf, maar de bestanden op de computer gijzelt.
Scareware: bij deze variant wordt het slachtoffer verleid een betaling te doen, bijvoorbeeld voor een niet bestaande software-update, terwijl de computer eigenlijk helemaal niet is besmet.

Kijk voor tips voor een goede beveiliging, door hier te klikken >>>>

Bij symptomen internetverslaving zien we dat online activiteiten belangrijker worden dan sociale activiteiten.

Andere kenmerken internetverslaving zijn:

 • school, werk, relatie, sport en sociale contacten lijden onder internetten
 • internet gebruiken als vlucht om niet aan problemen te denken
 • lichamelijke klachten: branderige ogen, nekklachten of RSI
 • onthoudingsverschijnselen: angst, onrust, irritatie of prikkelbaar
 • slaaptekort en fysiek minder fit
 • lastiger om een onderscheid te maken tussen de virtuele werkelijkheid en de realiteit
 • verwaarlozing van gezondheid en persoonlijke verzorging
 • alleen plezier beleven aan online activiteiten
 • doorgaan met internetten ondanks lichamelijke en geestelijke klachten

Je hoeft niet alle symptomen te hebben om te spreken van een 'verslaving'. Slechts een klein aantal symptomen kunnen al duiden op een verslaving.

ADVIES:

Herkent u dit bij uzelf of bij één van uw kinderen? Maak het bespreekbaar en zoek hulp.

Onderzoek heeft aangetoond dat steeds meer kinderen bijziend worden. Onder andere door de komst van media waardoor kinderen meer tijd achter beeldschermen zitten.

Hierdoor kijken de ogen (te) lang naar een scherm wat dichtbij is en dit kan tot gevolg hebben dat de vorm van de oogbol verandert. Met als gevolg dat cellen achter het oog beschadigd rake

En daarom pleiten oogartsen voor deze 20-20-2 regel:

 • Na elke 20 minuten een pauze van 20 seconden
 • En elke dag minimaal 2 uur naar buiten

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Reactie

caret-down caret-up caret-left caret-right
Ine Schoonhoven Arnhem

Vanmorgen in de briefing hebben we het nog even over de bijeenkomst gehad voor mijn collega's en uiteraard hebben we de ouderavond ook besproken. Iedereen deelt het enthousiasme van ouders, collega's en jou. Dank hiervoor en wij gaan ervoor.

J.G.E. Meijerink Enschede

Zowel het team als de ouders waren positief over de trainingen. De training was afwisselend, verschillende werkvormen en onderwerpen kwamen aan de orde. Team en ouders hebben geïnteresseerd geluisterd. Nogmaals veel dank voor je komst en de kennisoverdracht.