Blue Professionals beschikt over een gecertificeerd mediacoach.

Sociale media  is niet meer weg te denken uit onze samenleving. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op en zijn – soms – niet bij te houden.
Eén van de trainers is opgeleid en gecertificeerd als nationaal mediacoach en kan organisaties, waaronder met name scholen, ondersteunen op dit thema. Er wordt gewerkt met een door de Erasmus Universiteit ontwikkeld programma. Als scholen dit programma implementeren in hun leerlijnen en voldoen aan de criteria, ontvangt deze school het Nationaal Keurmerk Mediawijsheid.  

Onze activiteiten in het kader van mediawijsheid

Mediawijsheid is een ‘containerbegrip’ waar veel onder gebracht kan worden. Hierbij valt onder andere te denken aan kinderen – vanaf groep 1 t.m. groep 8 – leren om op een verantwoorde wijze om te gaan met ‘media’. Dit betreft niet alleen sociale media, maar alle vormen van mediagebruik, dus ook ‘gamen’, televisiekijken etc. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de minder mooie kanten van ‘media’, zoals gameverslaving, sexting, cyberpesten etc.  
Het meest effectieve is een combinatie van activiteiten. Uiteraard is er voldoende ruimte voor eigen wensen qua invulling/vraagstellingen.

Certificeren Mediawijsheid

Als gecertificeerd mediacoach kunnen wij scholen begeleiden tijdens het implementeren van de leerlijn “mediawijsheid”. Wij maken gebruik van een wetenschappelijk programma dat door de universiteit van Nijmegen, in samenwerking met andere universiteiten, is ontwikkeld.

Organiseren enquête

Om scholen meer inzicht te geven over het ‘gedrag’ van kinderen op sociale media, maar ook of kinderen ervaringen hebben met (cyber)pesten organiseren we voor scholen maatwerk enquêtes voor leerlingen en/of ouders. De (anonieme) uitslagen delen we tijdens de ouderavond.

Verzorgen ouderavonden

Het is essentieel dat ouders een actieve(re) rol vervullen bij het ‘mediawijs’ opvoeden van hun kinderen. Sociale media is niet meer weg te denken in de huidige samenleving, vandaar ouderavonden waarbij we de ouders meenemen in het onderwerp “mediawijsheid”.

Nationaal Keurmerk Mediawijsheid

Als gecertificeerd mediacoach mogen wij scholen, na een training en het verzorgen van een ouderavond, het ” uitreiken. Dit keurmerk betekent dat de betreffende school werkt conform het model “Nationaal Mediapaspoort“.

Dit is een wetenschappelijk model dat ontwikkeld is door de Universiteit van Nijmegen en bij voortduring wordt beoordeeld op actualiteit en indien nodig wordt aangepast. 
Dit keurmerk is voor de duur van het schooljaar geldig en moet jaarlijks verlengd worden.

Ingeschreven in het register Leraar

Registerleraar.nl is het beroepsregister voor leraren in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en speciaal (voortgezet) onderwijs. Door u te registreren als leraar laat u zien dat u bevoegd en bekwaam bent én dat u hieraan blijft werken. Leerlingen, ouders, collega’s en schoolleiding kunnen vertrouwen op uw professionaliteit en professionele ontwikkeling. Onder professionele ontwikkeling verstaat het register de activiteiten die u doelbewust en doelgericht onderneemt om uw bekwaamheid als leraar op peil te houden en verder te ontwikkelen. Blue Professionals voldoet aan de gestelde criteria is is als zodanig ingeschreven.

Veel gestelde vragen

Tijdens onze trainingen/voorlichtingsbijeenkomsten krijgen wij met enige regelmaat vragen die kennelijk bij veel ouders/opvoeders spelen. De meest gestelde vragen hebben we hieronder geplaatst.

Als u een vraag heeft, dan kunt u deze naar ons mailen via onze contactpagina. We proberen dan binnen 5 werkdagen te reageren. Is dit een vraag die mogelijk meer gesteld gaat worden, dan plaatsen we deze, uiteraard in overleg en met toestemming van u, op deze pagina.

 

Uiteraard is dat een keuze van de ouders. Het is echter de vraag of het goed voor uw kind is. Waarom?
 • We zijn tegenwoordig 24 uur online. Dit betekent dat er ook berichten 24 uur per dag binnenkomen. Denk aan WhattsApp berichten. Ondanks dat kinderen hun nachtrust hard nodig hebben zijn ze zéér snel geneigd om op hun telefoon te kijken als er een berichtje binnenkomt.
 • Het kijken op een klein schermpje is belastend voor de ogen. Het is vaak donker in de kamer en dan moet men zich extra inspannen om goed te kunnen kijken. Dit kan op termijn leiden tot een verminderde capaciteit van de ogen.
 • Jongeren die graag gamen zullen dit ongetwijfeld nog “even” doen en voordat ze het in de gaten hebben is het middernacht.
 • Kinderen in de groei hebben nachtrust nodig. Hun lichaam ontwikkelt zich, ook hun brein. Om dit optimaal te kunnen ontwikkelen is nachtrust noodzakelijk.
Op YouTube staan ontelbaar veel video’s, waaronder beelden die misschien niet zo geschikt voor kinderen zijn. Wil je het internetgebruik binnen je gezin beperken, dan kun je ervoor kiezen om YouTube te blokkeren of een deel van de video’s af te schermen. Hoe dat werkt? Klik hier >>>>
Facebook is haast niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Even je Facebook checken en je bent weer op de hoogte van het reilen en zeilen van je vrienden, familie, kennissen en wellicht je collega’s. Maar wie ziet nu eigenlijk welke informatie over jou? Wil je zelf bepalen wie welke informatie over jou ziet, volg dan onderstaande stappen! Klik hier >>>>
Ransomware of gijzelsoftware is een chantagemiddel op internet. Letterlijk vertaald betekent ransom: losgeld. Ransomware is malware die een computer en/of gegevens die erop staan blokkeert en vervolgens van de gebruiker geld vraagt om de computer weer te ‘bevrijden’ middels een tegen betaling verstrekte code.

Er zijn grofweg twee varianten.

Cryptoware: een variant van ransomware, die niet de computer zelf, maar de bestanden op de computer gijzelt. Scareware: bij deze variant wordt het slachtoffer verleid een betaling te doen, bijvoorbeeld voor een niet bestaande software-update, terwijl de computer eigenlijk helemaal niet is besmet. Kijk voor tips voor een goede beveiliging, door hier te klikken >>>>
Bij symptomen internetverslaving zien we dat online activiteiten belangrijker worden dan sociale activiteiten. Andere kenmerken internetverslaving zijn:
 • school, werk, relatie, sport en sociale contacten lijden onder internetten
 • internet gebruiken als vlucht om niet aan problemen te denken
 • lichamelijke klachten: branderige ogen, nekklachten of RSI
 • onthoudingsverschijnselen: angst, onrust, irritatie of prikkelbaar
 • slaaptekort en fysiek minder fit
 • lastiger om een onderscheid te maken tussen de virtuele werkelijkheid en de realiteit
 • verwaarlozing van gezondheid en persoonlijke verzorging
 • alleen plezier beleven aan online activiteiten
 • doorgaan met internetten ondanks lichamelijke en geestelijke klachten
Je hoeft niet alle symptomen te hebben om te spreken van een ‘verslaving’. Slechts een klein aantal symptomen kunnen al duiden op een verslaving.

ADVIES:

Herkent u dit bij uzelf of bij één van uw kinderen? Maak het bespreekbaar en zoek hulp.

Onderzoek heeft aangetoond dat steeds meer kinderen bijziend worden. Onder andere door de komst van media waardoor kinderen meer tijd achter beeldschermen zitten.

Hierdoor kijken de ogen (te) lang naar een scherm wat dichtbij is en dit kan tot gevolg hebben dat de vorm van de oogbol verandert. Met als gevolg dat cellen achter het oog beschadigd raken.

En daarom pleiten oogartsen voor deze 20-20-2 regel:

 • Na elke 20 minuten een pauze van 20 seconden
 • En elke dag minimaal 2 uur naar buiten.

Reacties over onze trainingen

Vanmorgen in de briefing hebben we het nog even over de bijeenkomst gehad voor mijn collega's en uiteraard hebben we de ouderavond ook besproken. Iedereen deelt het enthousiasme van ouders, collega's en jou. Dank hiervoor en wij gaan ervoor.
Ine Schoonhoven
Simon school Arnhem
Zowel het team als de ouders waren positief over de trainingen. De training was afwisselend, verschillende werkvormen en onderwerpen kwamen aan de orde. Team en ouders hebben geïnteresseerd geluisterd. Nogmaals veel dank voor je komst en de kennisoverdracht.
J.G.E. Meijerink
Simon school Enschede