Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving.  In de wet (2006) is opgenomen dat scholen hier aandacht aan moeten besteden. De invulling van dit thema verschilt per school en de mening over de wijze van invulling zijn eveneens verdeeld.

Wat is Burgerschapsvorming?

Burgerschapsvorming laat kinderen tijdens hun schoolperiode kennismaken met begrippen zoals

 • Democratie
 • Grond- en mensenrechten
 • Duurzame ontwikkeling
 • Conflicthantering
 • Sociale verantwoordelijkheid
 • Gelijkwaardigheid
 • Omgaan met maatschappelijke diversiteit.

De doelstelling van deze lessen is er niet op gericht om ze 'brave burgers' te laten worden. Nee, democratisch burgerschap geeft juist recht op een afwijkende mening die anderen moet (leren) respecteren.

De maatschappelijke ontwikkelingen zijn bijna leidend in de wijze waarop dit onderwerp op school wordt behandeld. In veel gevallen is het voor de professionals een 'uitdaging' om alle thema's even goed te behandelen.

Wij hebben ervaring met deze thema's, zowel theoretisch als praktische ervaring. Zo behandelen we op een interactieve wijze thema's zoals:

 • Diversiteit in de samenleving
  Daarmee wordt benadrukt dat maatschappelijke aspecten centraal staan: het samenleven van mensen in de Nederlandse maatschappij die multicultureel en pluriform is.
  Diversiteit is een term welke wordt gebruikt om verschillen tussen groepen in een samenleving te benoemen en kan betrekking hebben op diverse aspecten, zoals:

  • Sociaal
   De plaats in de samenleving en de verbanden die mensen hebben met elkaar
  • Cultureel
   het geheel van denkmodellen en gedragspatronen die mensen delen als onderdeel van een groep, gemeenschap of samenleving
  • Etnisch
   de groep waarmee iemand zich verbonden voelt vanwege herkomst, socialisatie, voorkomen of verwantschap
  • levensbeschouwelijk
   religieus
 • Waarden en normen ten opzichte van het samenleven van mensen, de inrichting van de maatschappij en de relatie tot een hogere orde. Er zijn veel voorbeelden van diversiteit denkbaar; de aanpassing van het kerndoel benadrukt de seksuele diversiteit.