Achterlating

Bij achterlating wordt iemand onder dwang teruggestuurd naar of achtergelaten in het buitenland, vaak na een vakantie. Meestal betreft het een kind, een jongvolwassene of een getrouwde vrouw (met of zonder kinderen). Het gebeurt in veel gevallen op initiatief van de echtgenoot, ouder(s) en/of familie. Paspoort en verblijfsvergunning worden afgenomen om terugkeer naar Nederland te verhinderen. Achterlating tast de fundamentele rechten van de mens aan en geldt als een vorm van (strafbaar) geweld.

Achterlating kenmerkt zich door:

• verblijf in het buitenland in een sterk afhankelijke en geïsoleerde positie;
• een onvrijwillige breuk met de sociale omgeving in Nederland;
• geïsoleerde positie, weinig sociale contacten en beperkte bewegingsvrijheid.
• psychische druk en/of (dreiging met) geweld door ouders, een huwelijkspartner en/of familieleden.
• slachtoffers zijn veelal jongeren tussen 11 en 20 jaar en vrouwen (al dan niet met kinderen) tussen 20 en 35 jaar.

Belangrijk voor de kansen op terugkeer is de vraag of het slachtoffer de Nederlandse nationaliteit heeft of een rechtsgeldige verblijfsvergunning voor Nederland.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Wij verzorgen voor professionals in het onderwijs/zorgkader trainingen en/of voorlichtingsbijeenkomsten. Hierbij zullen we uiteraard aandacht besteden aan de "gevaren" van dreigende achterlating, maar ook zullen we uitleg geven over de eventuele mogelijkheden om dit te voorkomen.

Door onze achtergrond beschikken we over veel praktische ervaring welke wij uiteraard zullen delen. Aan de hand van geanonimiseerde casussen wordt er vooral aandacht besteed aan praktijk.

Doelgroep

  • Docenten en scholieren van het Voortgezet Onderwijs
  • Overige geïnteresseerden

Interessante bijlagen

Ter voorkoming van een mogelijk achterlating hebben we een aantal relevante documenten bijgevoegd. Als u twijfelt of er mogelijk sprake is van een (dreigende) achterlating, kunt u ons altijd een mail of een WhatsApp bericht.

Kaartje Huwelijksdwang

Kaart huwelijksdwang

Poster Bang om te trouwen nederland.

Poster landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating

Signalen kaart